CONDICIONS GENERALS

1- GENERALS:

Les presents condicions generals de venda s’apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya, inclòs les Illes Canàries i les Illes Balears per SiuranaTours, amb CIF nº B43702554, amb destinació a persones físiques.

Tota comanda feta a SiuranaTours implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l’acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de SiuranaTours vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l’acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d’aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per SiuranaTours. El fet que SiuranaTours no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d’ordre públic contràries a això.

2- PREUS:

Els preus publicats a SiuranaTours són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l’IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a SiuranaTours.

Les ofertes sobre productes de venda a SiuranaTours es mostraran a l’apartat “Ofertes” o s’indicarà a la fitxa del producte i, si no s’indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

3- DIFERENTS MÈTODES DE PAGAMENT:

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi en SiuranaTours mitjançant: plataforma en línia de pagament amb targeta o transferència bancària anticipada.

4- PRODUCTE:

Les ofertes presentades per SiuranaTours són vàlides dins del límit de les existències disponibles. SiuranaTours es reserva el dret de modificar l’assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor SiuranaTours.

5- PRODUCTES EN PRE-RESERVA SUBJECTES A CONSULTA DE DISPONIBILITAT:

Donat a que els productes subjectes consulta de disponibilitat son de disponibilitat limitada, la garantia de reserva de plaça només es pot garantitzar si el prepagament es realitza dins el termini de les 24h següents a la resposta de disponibilitat. En aquest cas, juntament amb la confirmació de plaça es facilitarà un enllaç per accedir a la passarel·la de pagament i així formalitzar la reserva.

Si passades 24h des de la notificació de plaça disponible no s’efectua el pagament de la reserva, SiuranaTours es reserva el dret a alliberar la plaça per a que quedi disponible per altres operacions.

En cas de cancelació per impagament de la reserva dins del termini estipulat, rebrà un correu electrònic informant de la cancelació de la reserva.

6- POLÍTIQUES DE CANCEL·LACIÓ:

La cancel·lació efectuada per la persona usuària abans dels 10 dies de la data concertada del producte o activitat, dóna lloc a les següents penalitzacions: 10% de l’import total de l’activitat o producte concertat (amb un mínim de 20 € en concepte de tràmits i gestions)

La cancel·lació efectuada per la persona usuària a 8 dies o menys de la data concertada del producte o activitat, dóna lloc a les següents penalitzacions: 50% de l’import total de l’activitat o producte concertat (amb un mínim de 20 € en concepte de tràmits i gestions).

La cancel·lació efectuada per la persona usuària a 6 dies o menys de la data concertada del producte o activitat, dóna lloc a les següents penalitzacions: 60% de l’import total de l’activitat o producte concertat (amb un mínim de 20 € en concepte de tràmits i gestions).

La cancel·lació efectuada per la persona usuària a 4 dies o menys de la data concertada del producte o activitat, dóna lloc a les següents penalitzacions: 100% de l’import total de l’activitat o producte concertat.

7- POLÍTIQUES D’APLAÇAMENT:

En cas se solicitar-se un canvi de data per a l’activitat concertada, amb un plaç superior a 5 dies a la data d’arribada, s’aplicaràn les següents despeses de gestió: 10€ per a productes amb cost inferior a 100€ i 15€ per a productes amb un cost superior a 100€. També s’hi podràn sumar les despeses de cancel·lació d’allotjament, en cas que l’allotjament ho requereixi.

En cas se solicitar-se un canvi de data per a l’activitat concertada, amb un plaç inferior a 5 dies a la data d’arribada, s’aplicaràn les següents despeses de gestió: 20€ per a productes amb cost inferior a 100€ i 30€ per a productes amb un cost superior a 100€. També s’hi podràn sumar les despeses de cancel·lació d’allotjament, en cas que l’allotjament ho requereixi.

8- POLÍTIQUES DE CANVIS DE PROGRAMA

Per la gestió de canvis d’horaris, activitats o serveis un cop confirmada la reserva, s’aplicaràn 10€ en concepte de despeses de gestió.

Pin It on Pinterest